วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเช็คระบบลมในห่วงยาง และสระว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ตอนที่ 2

บางครั้งคุณเคยคิดบ้างไหมว่า ในรวิตยองคุณ คุณไม่ได้รับสิงตอบ แทนพอเพียงกับสิงที่คุณได้ทำไป เคยพูดอย่างผิดหวังว่า “คุณก็รู้ว่ามันใม่ สระน้ำเป่าลมเด็กเล็ก  ควรจะเปีนอย่างนี้คุณจำใต้ไหมว่าฉันเองเปีนคนทำงานชินนี้มากับมือ,, ไหม คุณเป็นคนที่พยายามที่จ ะอยู่กับอดีต นีกถีงแต่ความสำเร็จในอดีตใช่ ไหม โปรดเร่อเถิดว่านั่นเป็นวิธีดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง คุณคงไม่ปฏิเสธว่า ไม่มีใครอยากกินอาหารที่เหลิอค้างจากวันก่อน และเช่นเดียวกันไม่มีใคร สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความสำเร็จของอดีตเท่านั่น สระน้ำเด็กราคา คุณเคยพบคน ที่ทำงานใหญ่ชิ้นเดียวในชีวิตแล้วก็เขียนหนังสิอเล่มใหญ่เกี่ยวกับงานชิ้นนี้ ต่อมาก็เขียนหนังสิอเล่มเล็กอีกเล่มเกี่ยวกับเร็องนี้อีก หลังจากนั่นก็เขียนแพม- เฟสฑหริอหนังสิอเล่มเล็ก ๆ ปกอ่อนเกี่ยวกับเร็องเดียวกันนี้อีกไหม หากเคย นั่นเท่ากับว่าคนเหล่านั่นบิดเบิอนชีวิตของเขานั่งหมดโดยการพยายามที่จะ ให้คนจดจำงานชิ้นเดียวที่เขาทำ โปรดจำไว้ว่าเมื่อไรที่เราพยายามที่จะมีชีวิต อยู่ด้วยซัยซนะในอดีตนั่นเท่ากับว่าวันนี้เราตายแล้วครั้งหนี้งนายทหารจำนวนหนี้งได้เย้าเฝัาพระเจ้านโปเลียนเพื่อทูลให้ พระองค์เลื่อนดำแหน่งให้นายทหารหนุ่มคนหนี้งเป็นพิเศษ พระเจ้านโปเลียน ตรัสถามนายทหารเหล่านั้นว่า “ทำไมพวกท่านจึงสนบสนุนนายทหาร คนนี้,, พวกเขากราบทูลพระองค์ว่าเนี้องจากนายทหารคนนั้นเป็นผู้ที่มิความ กล้าหาญและมิความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับชัยชนะ อย่างมากในการรบ พระเจ้านโปเลียนทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนี้ป๋แล้วตรัสว่า “แล้ววันต่อมาเขาทำอะไรบ้าง,, ไม่มิใครตอบได้แม้แต่คนเดียว เพราะวัน ทีนายทหารคนเก่งรบชนะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเยารู้เรื่องเกี่ยวกับเขา สระน้ำเป่าลมสำเร็จรูป จาก ประวัติศาสตร์ส่วนนี้เราจะเห็นว่าในโลกเรานี้มิคนอยู่สองประเภท ประเภทแรก คิอคนที่แสดงความสามารถที่โดดเด่นมากครั้งเดียว และคนที่มิซีวิดอยู่วันต่องเซลล์เม็ดเลือดวันเฟ้อที่จะทำงานที่ดีที่สุดวันใดวันหนี้งของปี หรีออีกนัยหนี้งเราอาจจะพูด ว่าคนประเภทแรกคิอคนที่ทำงานรีบ ๆ และสำเร็จ คนประเภทที่สองคิอคน ที่ด้องใชัความพยายาม บากบั่นกระทำด้วยความอดทน เฟ้อให้บรรลุที่หมาย โปรดเร่อได้เลยว่าหากคุณมิความคิดว่าคุณทำความดีที่เด่นชัดมากเพียงหนี้ง ครั้งคุณสามารถจะมิความสุขอยู่ได้ตลอดรวิต สิวิตของคุณจะขาดความกระ- ฉับกระเฉง เหมิอนไฟที่เหลีอแด่ขี้เถ้า รางวัลของวันนี้มาจากความพยายาม ของวันนี้ ความรักวันนี้นำความรักวันนี้กลับมา แพยางเป่า  คุณไม่สามารถพูดได้ว่า “เมื่อวานฉันรักเขามากเหลือเกิน แต่ทำไมวันนี้เขาไม่รักฉันเลย,, หาก วันนี้คุณอยากให้เยารักคุณคุณจะต้องรักเขาวันนี้ ความรักของวันพรุ่งนี้ยังมา ไม่ถีง ความรักของเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ว รางวัลของวันนี้มาจากความ พยายามของวันนี้ คุณไม่สามารถย๊มเกียรติหรีอชัยชนะของวานนี้และสามารถ ดำเนินรวิตอย่อย่างมิความหมาย ถูกต้องแล้วที่คุณดีใจในความสำเร็จของ
              

                                
สระน้ำเด็ก


            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น