วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรียนรู้และพัฒนาการพายเรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรือยาง ตอนที่ 1

เมื่อลูกมีปัญหาหรือทำผิด แล้วมาขอความช่วยเหลือ จากพ่อแม่ ก็ควรรับฟังด้วยความใส่ใจและช่วยเพียงให้คำ แนะนำเท่านั้นยานพาหนะที่ไม่ต้องลงมือแกํไขให้ เพื่อเป็นการสอนลูกให้เป็น คนที่มีความรับผิดชอบ ไม่หนีปัญหา เขาจะไต้เป็นคนที่ยอมรับ ในผลของการกระทำ คราวหน้าหากจะทำอะไรเขาต้องคิดให้ดี เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลูกควรมีสิทธี๋'คิดและตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยอาจมีพ่อแม่คอยรับรู้ รับฟัง และให้คำแนะนำบ้างในบาง เรือยางไวนิลลอยน้ำ โอกาสอิสระเสรีที่ควรให้ลูกได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง ก็มีด้งต่อไปนี้ อิสระทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ ลูกทุกคนนั้นมีความสามารถ ความถนัด พรสวรรค์ที่ แตกต่างกัน ด้งนั้นจึงสมควรอย่างมากที่จะให้เด็กได้คิด ตัดสิน ใจเลือกเอาเอง ในวิชาที่เขาจะเข้าเรียน เขาจะได้กำหนด แนวทางในการเลือกงาน เลือกอาชีพด้วยตัวเองอีกด้วย พ่อแม่ บางคนอยากให้ลูกเป็นตำรวจ เป็นทหาร ก็บังคับให้ลูกเรียนใน โรงเรียนนายร้อย ให้เรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยไม่ได้ ถามความคิดเห็นของลูกเลย พยายามเคี่ยวเข็ญลูกจนได้เข้า เรียนสมใจปรารถนาของตน สุดท้ายก็เรียนไม่จบ เรียนไม่ไหว หรือแม้จะเรียนจบแต่ลูกก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขไปจนชั่วชีวิต ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเขาอย่างแน่นอน สุดท้ายก็ ต้องลาออกในภายหลังอยู่ดีลูกอาจจะอยากเป็นจิตรกร เป็นนักเขียน แต่ด้วยความ ห่วงใย กลัวว่าลูกจะไม่สามารถมีอาชีพที่เลี้ยงดูด้วเองได้อย่าง จริงๆ จังๆ จึงไม่ได้สนับสนุน ทั้งๆ ที่ลูกนั้นมีพรสวรรค์ ทำให้ ความสามารถของลูกถูกจำกัด จริงๆ แล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่ว โลกว่า เด็กควรได้รับโอกาสในการเลือกอาชีพ ได้เลือกวิถีชีวิต ของตน พ่อแม่เพียงคอยดูแล และให้กำลังใจอยู่ห่างๆ ไม่ควรไป ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของลูก ปล่อยให้ลูกได้ทำตามความฝันของ ตน ไม่ว่าจะเป็นงาน เป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม แล้วเขาจะพบกับ ความสำเร็จกับงานที่เขารักได้เองอิสระทางกายลูกอยากจะไปไหน อยากจะทำอะไรก็ต้องทำได้ ไม่ควร กักขังจำกัดบริเวณลูก แต่ก็ต้องมีข้อแม้กันบ้าง เช่น ต้องกลับไม่ ดึกจนเกินไปเพื่อความปลอดภัยหากลูกอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็ควรอนุญาต แต่ข้อสำคัญพ่อกับแม่ต้องรู้จักเพื่อนของลูกด้วย ดังนั้นจึงต้องอนุญาตให้ลูกพาเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้านไต้ เพื่อที่ พ่อแม่จะไต้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆของลูกแต่ต้องอยู่ในขอบเขต อยู่ในสายตาของพ่อแม่  เรือยางสูบลมราคา ป้องกันการทำเรื่องไม่ดีไม่งาม เรียกว่า มีอิสรภาพแต่ต้องอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่ฑุกชีใจหรือเดือดร้อนอิสระในทางความคิด อุปกรณ์พายเรือ การแต่งกาย การใช้ชีวิตพ่อแม่ควรสอนให้ลูกคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยมี พ่อแม่เป็นผู้คอยแนะนำบ้าง เพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร การ'ฝักให้ลูกรู้จักคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง จะ ช่วยให้ลูกเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำอะไรไต้เอง ไม่ ชอบให้ใครมาบงการ ไม่ทำตามคนอื่น จะไม่ถูก้หลอก ถูกลวง ถูกข้กจูงให้ทำเรื่องเสียหายไต้ง่ายๆเปิดโอกาสให้เด็กๆ ไต้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ แสดงออกไต้อย่างเต็มที่ และแม้ถึงคราวที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย ก็ควรมีเหตุผลรองรับทุกครั้งไปและสุดท้าย เรื่องรสนิยมในการแต่งกาย ลูกก็ควรมีสิทชี้ เลือก

เรือยาง

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเผาผลาญไขมันด้วย การออกกำลังกายแบบอยู่บ้าน ตอนที่ 2

การใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นไม่ยากเลย สิ่งที่พ่อ แม่ควรเป็นต้นแบบให้กับลูกๆ เช่น ความกต้ญฌู พ่อแม่ต้อง แสดง'ให้ลูกเห็นถึงความกตัญฌูรู้'คุณ ซึ่งพ่อแม่ก็สามารถทำไต้ โดยการเอาใจใส่ป่ย่า ตายาย ของลูกๆ นั่นเอง แสดงความ เคารพด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่พูดจาส่อเสียด หรือนินทาบุพการีให้ลูกๆ เห็น หรือใช้คำพูดคำจาที่สุภาพอ่อน โยนกับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลาย ตลอดจนครูบาอาจารย์ก็ ควรให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมในสังคมนั้นก็มีความสำคัญ เมื่อมีโอกาสก็ ทำประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อสังคมส่วนรวมบ้าง เมื่อลูกเห็น ลูกก็จะสามารถพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างคล้อยตามคุณงาม ความดีที่พ่อและแม่ทำ ยิ่งสุรา ยาเสพติดต่างๆ คนเป็นพ่อแม่ ไม่ควรประพฤติปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นอันขาด สระน้ำเด็กเป่าลม  เพราะม้นอาจ เป็นการจุดประกายเล็กๆ ให้ลูกเกิดความสนใจ และมองว่าไม่ใช่ เรื่องผิดจนเลยเถิดกลายเป็นการทดลองทำตามไต้อย่างคาดไม่ถึง เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่อง เมื่อ ลูกสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรให้ถามพ่อแม่ได้ และพ่อแม่ก็ควร ใส่ใจรับฟังเหตุผลของลูกอย่างเข้าใจ การสอนให้ลูกคิดเป็น อย่างเช่น ลูกเกิดปัญหาอะไรให้ลูกลองคิดหาเหตุผล และแก้ไข ด้วยตัวเอง การที่จะปลูกฝันให้ลูกคิดเป็นกิไม่ยากเลย สอนให้ ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านนิทานสนุกๆ ให้ลูกฟัง ดูหนัง ดูสารคดี ที่มีประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีส่วนในการพัฒนาความคิด ให้กับลูกได้ทั้งสิ้นเมื่อคิดเป็นก็ต้องทำเป็นด้วย พ่อแม่ตัองสอนให้ลูกรู้จัก ทำอะไรๆ ได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ เช่น การแต่ง ตัว การอาบนํ้าด้วยตัวเอง ขยับมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นการทำเพื่อ ส่วนรวม เช่น การล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน รดนํ้าต้นไม้ เป็นตัน EQ. เป็นสิ่งที่เสริมสร้างได้ ไม่ยากเย็นเลยจริงๆ พ่อแม่ คนไหนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ควรทำต่อไป แต่ถ้ายังก็เริ่ม เสียแต่เนิ่นๆ จะได้ช่วยพัฒนา EQ. ของลูกให้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมว่า EQ. เป็นสิ่งที่เรียนรู้'ฝักฝน และซึมซับได้จริง พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจ ปลูกฝัง EQ. ให้กับลูกๆ เพราะการมี IQ. สูงไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของลูกอีกต่อไป ต้องมี EQ. คือความฉลาด ทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย เขาจึงจะเจริญเติบโตเป็นผูใหญ่ที่ มีคุณภาพในสังคมต่อไปขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากในการที่จะปลูกฝังความเป็น นักคิดให้กับลูก พ่อแม่บางคนอาจทำใจลำบากสักหน่อย เพราะ คุ้นเคยกับระบบการปกครองแบบเก่า คือพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจ ความคิดของพ่อแม่เป็นใหญ่ อย่างนี้ท่าทางจะไม่ดีแน่ สระน้ำเด็กสำเร็จรูป  พ่อแม่ ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ลองเปิดใจให้กว้างกับลูกๆ ดู เปลี่ยน จากการออกคำสั่ง พราคำสอน มาเป็นการใช้วิธีให้ลูกได้แสดง ความคิดเห็น บางเรื่องที่พ่อแม่พูดออกไป เขาอาจจะไม่เห็นด้วย ก็ลองให้เขาแสดงออกทางความคิด ให้เขาได้อธิบายว่าทำไม สระน้ำเด็กราคา  เขาถึงไม่เห็นด้วย พูดคุยกับเขาด้วยความเป็นกลาง และมีเหตุผล หากลูกจะคิดผิดไปบ้าง พ่อแม่ก็ไม่ควรไปโกรธ แต่ควรจะคุยกัน ให้เข้าใจ แสดงเหตุผลจนเขายอมรับที่สำคัญไม่ต้องใช้อารมณ์สอนให้ลูกรู้จักคิดจากสิ่งรอบๆ ตัว การลูทีวีก็มีประโยชน์ แต่จะต้องเลือกช่วงเวลาและรายการที่เหมาะสม ช่วงที่ลูกเฝัา อยู่หน้าจอทีวี พ่อแม่ควรเป็นเพื่อนเขาดูทีวีไปพร้อมๆ กับเขา ถึงแม้ว่าทีวีในบ้านเราทุกวันนี้ หลายคนจะมองว่าเป็นยาพิษ สำหรับเด็กๆ แต่เราก็ไม่ควรไปปิดกั้น ปีดหูปิดตาเด็กๆ แต่ใน ขณะที่นั่งดูทีวีนั้น พ่อแม่ลองตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดและ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น

สระน้ำเด็ก

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการเล่นน้ำอย่างถูกต้องโดยครูสอนว่ายน้ำมืออาชีพ ตอนที่ 1

กัน ดีไม่ดีก็ทะเลาะกัน เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อยากทำ อะไร เพราะขาดศรัทธาในสิ่งที่จะทำ
องค์ประกอบอีกประการหนึ่ง คือ สมาธิ เป็นตัวพลังใจโดย ตรง จิตใจที่มีสมาธิ จะสงบ แจ่มใส และมีพลัง พระท่านเปรียบให้ฟัง ว่า “สมาธิก็เหมือนการอาบนำให้กับจิตใจ ซึ่งเรามักจะละเลยและ มองข้าม ทำให้ปัญหาสารพันสะสมหมักหมม บูดเหม็นเหมือนคน ไม่ได้อาบนํ้า” ผลก็คือ ทำความรำคาญ และนำโรคภัยให้กับตัวเรา เองและคนแวดล้อมด้วยอย่างไรก็ตาม สมาธินั้นจะต้องได้ดุลกับองค์ประกอบ วิริยะ หรือความเพียรด้วย เพราะถ้าขยันมากอยากทำโน่นทำนึ่ แต่สมาธิ น้อย ก็ทำให้ฟังซ่าน กระวนกระวาย ถ้าสมาธิมากวิริยะน้อย ก็ทำให้ สระน้ำยางเป่าลม  เฉื่อยและกลายเป็นขี้เกียจไปได้ แต่ถ้าสมดุลกัน คนเราก็จะสามารถ ทำงานได้ดี และทำอย่างมืกำลังใจไม่ท้อถอยด้วยสำหรับองค์ประกอบ สติ นั้นเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมด ให้เกิดความสมดุล ผสมกลมกลืนกัน เพื่อเกื้อกูลกันให้เกิด กำลังใจอย่างต่อเนื่อง เพราะสติจะทำหน้าที่เป็นตัวดึง หรือรั้งให้คนเรา ระลึกตัวได้ อย่างที่เรืยกว่า ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอนั้นเองใครที่เกิดสนใจแผนสลายความท้อแบบระยะยาวนี้ ท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติอย่างอดทน*และอาศัยเวลาบ้าง เพราะวิธีสร้างกำลังใจแบบนี้ ไม่ง่ายเหมือนกินบะหมี่ห่อสำเร็จรูป 3 นาทีเสร็จ แต่ อาจจะต้องเรมต้นกันตั้งแต่ตอนโม่แป้งมาทำเล้นเซียวแหละ ก็ยาก ลำบากเอาการ... ไฮโดรเจน กำลังใจ หรือท้อแท้ได้ง่ายหรือบ่อย ชนิดสายลมโชย ไม่ต้องถึงขั้น พายุชีวิต ก็พร้อมที่จะล้มระเนระนาดได้ทันทีศรัทธา เป็นองค์ประกอบแรก เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ยามใดที่เรามีศรัทธาต่อบุคคลหรือสิ่งใด ชีวิตดูเหมือนกับจะมีพลังขึ้น มา ทางไกลกลายเป็นทางใกล้ ความลำบากกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม ยามที่ศรัทธาลันคลอนหรือหมดสิ้น ชีวิตจะสัมผัส กับความแห้งแล้ง เฉื่อยชา และความว่างเปล่า ที่กลับนำมาซึ่งความ ทุกข์ เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว เราไม่สามารถจะอยู่กับโลก ที่เราเห็นหรือเป็นอยู่ได้ หากแต่จะต้องแสวงหาความศรัทธาต่อบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกตัวเราออกไป ยุคสมัยของพวกเราดูจะแห้งแล้งความศรัทธาอย่างรุนแรง เพราะสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัวเราไม, สามารถสร้างศรัทธาให้กับคนรุ่นหลังๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคาสนธรรม ซึ่งเคยเป็นบ่อเกิดของความศรัทธาในอดีต หรือลังคมอัตคัดคนดี สิ่ง ห่วงยางคอเด็ก  ดีงามให้ยึดถือศรัทธา ชีวิตก็เลยดูแห้งๆ พิกลอย่างไรก็ตาม ถ้าเราสามารถสร้างหรือมีศรัทธาต่อสิ่งใดได้ ก็มิใช่ว่าจะเพียงพอต่อการสลายความท้อได้จริงจัง จะต้องมีองค์ ประกอบที่สำคัญ คือ ปัญญาด้วยเสมอ ในทางพุทธศาสนานั้น ที่ใด สอนให้มีความเชื่อถือหรือศรัทธา ที่นั้นจะต้องมีปัญญากำกับอยู่ด้วย เป็นการถ่วงดุลเสมอ เพราะหากมี«วามศรัทธาเชื่อถือมาก แต่มีปัญญาน้อย ความศรัทธาก็จะกลายเป็นความงมงายขาดเหตุผล


สระน้ำเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการสูบลมให้ลมเข้าเร็วคือการใช้ที่สูบที่มีประสิทธิภาพ ตอนที่3

คุณดวงกมลจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆ แกแล้วซักถามด้วยความสนใจแล้วอย่างไรล่ะยาย เล่าให้หฟังหน่อยสิหอยากฟังแกก็เริ่มเล่าว่า เมื่อสมัยแกเด็กๆ แกเคยเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรง ถ่ายจนไม่มีแรงหมดสติเป็นลมไป แกบอกว่าเขาเรียกกันว่าโรคห่ามัน กินแกไป 3วัน ตอนมันพ่อแม่แกเตรียมซื้อโลงมาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ปิด ฝาโลง  สระน้ำไวนิลราคา ทิงไว้อย่างนั้น 3 วันและนิมนต์พระมาลวดให้ครบ 7 วันก่อนไม่ผิดลูกผิดเมียใครก็จะอยู่กันฉันสามีภรรยาที่ดียํ่ง ไมทะเลาะ วิวาทกันจนถึงวันแก่เฒ่าเข้าโลงไม่พูดเท็จก็ไม่ถูกใส่ความ ไม่มีคนใส่ร้าย ไม่ดื่มสุราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประกอบกิจด้วย ไหวพริบอ้นเฉียบแหลมมีความเมตตาปรานีกับผู้อื่นก็จะได้รับความเมตตา ห่วงยางเด็กลอยน้ำ  ใครทำบุญให้ทานมากก็จะมีทรัพย์มากพี่ชายอาตมาถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรจึงเป็นเปรต อสุรกาย หรือเป็นวิญญาณเที่ยว หลอกหลอนคนอื่นพญายมตอบว่าพวกนี้พ้นจากการทรมานจากนรก แต่จะมาเกิดเป็นมนุษย็ไม่ ได้เพราะยังไม่สิ้นเวรกรรม จึงต้องถูกทรมานไปก่อนจนกว่าจะสิ้นกรรม ที่เป็นเปรต คือพวกที่ตระหนี้ถี่เหนี่ยวไม่ทำบุญให้ทาน พวกที่เป็น อสุรกายคือพวกที่มีจิตใจโหดร้ายทารุณขี้โมโห เข้าลักษณะกฎแห่ง กรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอพี่ชายของอาตมายังถามอีกว่า "ทำบุญอะไรได้บุญมากที่สุดพญายมตอบว่าถ้าเป็นชายให้บวชเป็นพระสงฆ์ แต่ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะได้บุญ เสมอไป คือบวชแล้วต้องหมั่นรักษาคืลปฎิบัติในกิจของสงฆ์ และ ช่วยลังสอนให้ผู้ที่ได้รับทุกข์ทรมานพ้นจากทุกข้ คือสอนให้ละชั่ว ประพฤติดี มีศีลธรรมประจำใจ แต่ถ้าผู้ใดบวชแล้วยังทำชั่ว บวชแล้วยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำ กรรมชั่วต่างๆ เหมือนเมื่อยังไม่ได้บวช ผลกรรมจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่ง ถ้าเป็นหญิงทำบุญได้บุญมากก็คือ การปฏิบัติดูแลรักษาพ่อ แม่ เลี้ยงดูท่านไม'ให้ลำบาก หรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มืพระคุณ ถ้าจะ ถือบวชเป็นชีก็จะได้บุญมากเหมือนกันพี่ชายของอาตมาถามอีกว่าสร้างกรรมอะไรที่ต้องมาเป็นพญายมพญายมตอบว่ามื่อชาติก่อนเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ที่ต้องมาเป็น พญายมก็เพราะว่าความไม่ยุติธรรม โดยเห็นแก่เงินสินจ้างรางวัล แต่ไม่ต้องเป็นพญายมตลอดไป เมื่อสิ้นกรรมแล้วจะไปบังเกิดเป็น เทพบุตรเพราะเคยทำบุญทำทานไว้มาก พญายมองคํอื่นเขาจะมา ทำหน้าที่แทนเป็นการสะสางบัญชีกระทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลไป แล้วแต่ผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมาที่จะไปเสวยกรรมนั้นๆ ที่จะวิบาก ให้แก่ผู้ทำกรรมนั้นพี่ชายถามอีกว่านรก สวรรค์ เขากินอาหารกันอย่างไร หลับนอนกันอย่างไรพญายมตอบว่านรกสวรรค์ไม1มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ไม่มีดไม่สว่าง เมื่อนึกว่ามืดมันก็มืด เมื่อนึกว่าสว่างมันก็สว่าง อาหารที่กินเป็นอาหาร ทิพย์ นั้าทิพย์ สัตว์ไนขุมนรกกินเลือดเนื้อของตนเองและนั้าทองแดง เป็นอาหาร ปีหนึ่งในเมืองมนุษย์เท่ากับ 1 วันในนรก

สระน้ำเด็ก

เครื่องเล่นน้ำแบบใหม่ที่สามารถเป่าลมได้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ท่านผู้หญิงบุญหลง พหล- พลพยุหเสนา ภริยาของท่านเชษฐบุรุษ พล.ต.พระยาพหลพล- พอุหเสนา อดีตนายกรฐมนตรี ถึงแก’อนิจกรรมเมื่อหลายปีที่ ผ่านมานั้น กังความสลดใจแก สระน้ำเด็กมือสอง ผู้ที่เคารพนับถึอท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านมีแต่คุณงามความดี อันเป็นเหตุให้ต้องระลึกถึงอยู่ ไม่น้อย แต่จะมีใครลักกี่คนทราบบ้างว่าท่านผู้หญิงบุญหลงเคยถึงแก่ กรรมมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องนี้ท่านผู้หญิงเคยเล่าให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านฟังว่า เมื่อ ประมาณ 5 ปีก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมในครั้งนี้ ท่านเกิดป่วย หนักด้วยโรคมะเร็งที่บริเวณลำคอตรงใต้ลิ้นซึ่งทรมานท่านมาก ทำให้ ท่านกินอาหารไม่ได้ นอนไม,หลับมาเป็นเวลาแรมปี ร่างกายของท่านซูบผอม เป็นที่น่าวิตกแก่ลูกหลานและญาติ มิตรเป็นอันมาก เพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรง ยังไม่มียาชนิดใด ในปัจจุยันรักษาให้หายได้เลยท่านผู้หญิงบุญหลงรู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งที่ลำคอเมื่อท่านมีอายุได้ 68 ปีโดยคุณหมอได้นำเชื้อไปตรวจ ครั้นพบว่าเป็นมะเร็งแน่นอน แล้ว ก็แนะนำให้ท่านผ่าตัดหรือฉายรังสีซึ่งอาจจะทุเลาหรือหายจากโรคนี้ได้ แต่ท่านผู้หญิงเป็นผู้นิยมการรักษาแบบโบราณมากกว่าปัจจุบัน ทั้งเคยได้ยินมาว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยการผ่าตัดหรือฉายแสง  สระน้ำเด็กสำเร็จรูป จะเป็นเหตุให้เชื้อของมะเร็งลุกลามไปใหญ่โต ท่านจึงไม่ยอมปฏิบัติอังกฤษตามคำแนะนำของคุณหมอ หากทว่าได้พยายามขวนขวายหายาไทย มารักษาเท่าที่จะทำได้ใครบอกว่ายาขนานใดรักษามะเร็งได้ ท่านก็จดตัวยามาต้มกิน เอาเอง ส่วนยาเม็ดแผนปัจจุบันที่คุณหมอบอกว่าลามารถระงับการ ห่วงยางคอเด็กเป่าลม  ลุกลามของเชื้อมะเร็งได้ท่านก็ชื้อหามากินเช่นกัน แต่จุดมะเร็งที่ลำคอ ก็หาได้บรรเทาไม่ ตรงกันข้ามกลับเติบโตและมีนํ้าหนองไหลซึมออกมา ตลอดเวลา ท่านต้องคอยบ้วนนํ้าลายทิ้งอยู่เสมอการเป็นมะเร็งที่ลำคอเช่นนี้ ทำให้ท่านได้รับความทรมานเป็นอัน มาก ด้วยจะกลืนอาหารแต่ละคำลำบากแสนเข็ญนัก ทั้งจะต้องเลือก อาหารอ่อนๆ ประ๓ทข้าวต้มหรือโจ๊กเพื่อกินเท่านั้น ในใจของท่าน นั้นนึกอยู่ว่าตนต้องตายแน่แต่จะตายเมื่อใดก็สุดแล้วแต่เวรกรรมครั้นอยู่ต่อมาในวันหนึ่ง โรคร้ายได้ทรมานท่านอย่างแลนสาหัส ท่านผู้หญิงบุญหลงเล่าว่า ท่านมีความเจ็บปวดที่บรืเวณลำคอจนสุด จะทน แม้จะกลืนนํ้าลายแต่ละครั้งก็เจ็บปวดแทบจะขาดใจ จึงนึก

สระน้ำเด็ก

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เทคนิคการดำน้ำนานๆเพื่อช่วยให้ปอดขยายใหญ่ขึ้น ตอนที่ 3

คน แต่อาการ1โม,ดีขึ้นเลย กลับเพี้ยนและหนักกว่าเดิม จึงให้เลิกรักษา จนมีเพื่อนบ้านที่หวังดีให้ลองมาเชิญแกไปรักษา ตอนแรกยังสองจิตสองใจ กลัวจะเหมือนเดิมคือไม่สำเร็จ แต่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจมาเชิญแกให้ไป  รักษาลูกชาย แกได้ฟังพ่อของเหยื่อพูดแล้วน่าสงสาร จึงอาสาจะรักษาถอน ของไสยดำให้แต่ก่อนจะรักษาถอนของไสยดำให้นั้น แกได้ขอเวลาสืบที่มาที่ไป สระน้ำเด็กขนาดใหญ่  บ้านสารวัตรกำนันคนนี้ก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใช้เวลาสืบเบื้องหลัง ของสารวัตรกำนันคนนี้ไม่นานก็พบว่าอดีตไม่ใช่คนธรรมดา เคยเป็นผู้มีวิ'ซา อาคมและเล่นของไลยดำมาเหมือนกัน เชื่อว่ายังคงเล่นของไสยดำอยู่ เพียง แต่ไม่รู้ว่าเป็นไลยดำอะไรกันแน่ที่ปล่อยมาใส่เหยื่อจนเกือบจะกลายเป็นคน พิการ คงจะสืบไม่ได้เพราะไสยดำเป็นศาสตร์เร้นลับยากที่จะรู้ นอกจากจะ ได้ประมือและถอนของออกจากร่างของเหยื่อเสียก่อน นั้นแหละถึงจะได้รู้ ว่าเป็นไสยดำอะไรแน่แกได้ทำของไสยดำให้ญาติของคนปวยเอาไปฝังบริเวณบ้านที,ไหนก็ได้ ให้ทำตอนกลางคืนจะได้ไม่มีใครเห็น ญาติของเหยื่อไปทำตามที่แกบอก โดย หลังจากนั้นประมาณตี ของไสยดำทีพลังงานข,แกให้เอาไปฝังก็กลับมาหาในสภาพ ถูกทำลายย่อยยับ แกจึงมั่นใจว่าสารวัตรกำนันคนนี้ไม่ธรรมดา จะประมาท ไม่ได้ เป็นคนมฝืมือทางไสยศาสตร์พอตัว และเชื่อว่าคงจะไม่ชอบขี้หน้า เหยื่อที่ไปจิบและพัวพันกับลูกสาว แต่ไม่กล้าพูดจึงได้แอบเล่นงานทางอ้อม ใช้ไสยดำเป็นเครื่องมือกำจัด นั่นเป็นเพียงการคาดคะเนของแกเท่านั้น แต่ ดูตามรูปการณ์แล้วก็ไม1น่าจะผิดไปจากนี้ขนาดของไสยดำที,เอาไปฝังยังถูกอำนาจอาคมของสารวัตรกำนัน ทำลายย่อยยับ แสดงว่าแกเจอคูต่อสู้ที่พอฟัดพอเหวี่ยงแล้ว เพื่อความไม่ ประมาท ก่อนจะถอนของให้เหยื่อ แกได้ทำพิธีปลุกเสกของขลัง แพยางเป่าลมราคา ไว้ป้องกันโดนชองคุณไลยมนต์ดำแผลงถูทธิ้'ขู่คำรามและอาละวาด,ทั้งที่ตัวเองถูก'โซ่พันธนาการผูก1ไว้!กับเส,าบ้าน โดยเฉพาะคืนวันพระมันจะอาละวาดตลอด tear ชัวโมง จนคนในบ้านไม่ ต้องหลับไม่ต้องนอน ถ้าเป็นวันปกติมันจะไม่คลุ้มคลั่งมาก แต่ก็มีบางเวลา ที่อาละวาด พ่อแม่ของเหยื่อนิมนตร์พระเกจิมารักษาอาการก็ไม่ดีขึ้น แล้ว ยังเชิญพ่อมดหมอผีมารักษา แต่ก็ล้มเหลวตามเคย เพราะเหยื่อโดนของถูก กระทำด้วยไสยดำจากผู้มีวิซาอาคมแก่กล้าระดับผีเมือ แม้แต่หลวงพ่อที่แก่ กล้าอาคมยังถอนของออกจากตัวเหยื่อไม่สำเร็จ แล้วพ่อมดหมอผีมือระดับ ชั้นประถมมีหรือจะทำ

สระน้ำเด็ก

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อุปกรณ์การเล่นน้ำของเด็กมีหลายแบบทั้งใหญ่และเล็ก

ช่วยเจ้าภาพทำทุกอย่าง ตั้งแต่อาบนํ้าศพ แต่งตัวให้ศพคนตาย ทำโลงศพ และอื่นๆ เท่าที่จะช่วยได้จนกว่าจะเสร็จและมักจะทำไม่ค่อยถูกประเพณีกันนัก อาจจะมีหลายอย่างที่ไม่ถูก ต้อง ซึ่งบาปนี้อาจไปตกที่คนตายไม่ใช่ไปอยู่ที่คนมีชีวิต ห่วงยางคอฟรี  แกจึงอาสาเป็น สัปเหร่อชั่วคราว เมื่อมีคนมาทำแทนก็จะเลิก แกมีอาชีพอยู่แล้ว  เป็นภารโรง ให้กับโรงเรียนในหมู่บ้านเห็นว่าเป็นภารโรงงานไม่มากนักจะว่างเสียมากกว่า จึงขันอาสาขอหลวงพ่อมาเป็นสัปเหร่อ หลวงพ่อท่านเห็นดีด้วย จึงได้ ถ่ายทอดวิชาอาคมและการทำหน้าที่สัปเหร่อให้ใช้เวลาไม่กี่วันแกก็จำได้และ ในหมู่บ้านนานๆ ถึงจะมีคนตาย เมื่อมีคนตาย ญาติๆ ก็จะมาตามแกไป จัดการศพให้และญาติๆ คนตายจะเอาเงินหยอดใส,ปากให้คนตาย พร้อมกับบอก กล่าวไปยังคนตายว่าได้มอบเงินให้ไปใช้ยังภพหน้า อยากจะกินอะไรก็เอา เงินที่หยอดใล่ปากให้ไปซื้อ จำหน่ายสระน้ำราคาถูก จะได้ใม่อดอยากปากแห้ง มีทั้งเงินเหรียญและ เงินบาท คนโบราณเรียกว่า..“เงินปากผี”เมื่อญาติของคนตายหยอดใล่ในปากให้แล้วจะไม่มีสิทธี้เก็บไปเป็น อันขาด เพราะถือเสมือนเป็นทรัพย์ของคนตายที่จะต้องติดไปกับคนตาย ตลอดชั่วอายุขัย ฉะนั้นสัปเหร่อไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปแย่งเอาเงินปากผีจาก คนตาย ซึ่งถือว่าเป็นการสักทรัพย์ แม้คนตายไม่มีสิทธี้จะเอาเรื่องได้ก็ตาม แต่ญาติๆ คนตายสามารถเอาเรื่องแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับสัปเหร่อ ได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ค่อยจะมืญาติคนตายเอาเรื่อง จึงเป็นการสร้างไนลอน บรรทัดฐานให้สัปเหร่อมีพฤติกรรมน่ารังเกียจมากที่หากินกับศพคนตายด้วย การหยิบเอาเงินปากผีไปต่อหน้าต่อตาเจ้าภาพซึ่งเป็นญาติคนตายหน้าตาเฉยสำหรับแกแล้วจะไม่แตะต้องเงินปากผี แม้ฌาปนกิจเรียบร้อย จน กระทั่งเก็บกระดูกเถ้าอ้ฐยังเห็นเงินปากผีที่ญาติๆ ใส่1ไว้ดำปีตกเกลื่อนอยู่ กับเถ้ากระดูกของคนตาย แกก็จะเก็บเงินปากผีรวมกับเถ้าอ้เให้เจ้าภาพไป เพราะถือว่าเงินปากผีเป็นสมปติของคนตาย ถ้าญาติคนตายไม่เอาแกก็จะ เก็บสะสมไว้ และจะมีหลานๆ มาขอเงินปากผีไปขัดจนมันแวบเอาไปซื้อ ขนมกิน พอตกกลางคืนเจ้าของเงินปากผีมาเข้าฝันแม่ค้าทวงเงินคืน ถ้าไม่ คืนให้จะลงโทษหรือแกล้งให้เป็นไปสารพัด ด้วยความกลัว และตัวของแม่ค้า เองก็ไม่รู้ว่าเงินเหรียญไหนเป็นเงินปากผี เพราะเงินบาทเหมือนกันหมด จึง นำเงินเหรียญบาทที่ขายได้วันนั้นไปถวายหลวงพ่อ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไป ให้คนตายที่มาทวงเงินปากผีคืน จากนั้นมาไม่เคยฝันเห็นผีมาทวงเงินปาก ผีอีกเลย ไสยศาสตร์บางครั้งบางเรื่องก็พิสูจน์ได้เหมือนเงินปากผีเป็นต้น แต่ ก็มืบางเรื่องที่ยังพิสูจน์กันไม่ได้อาถรรพณ์ของเงินปากผีมืหรือไม่? แกตอบทันควันว่ามือาถรรพณ์ สามารถที่จะนำไปทำเป็นของไสยดำเสกใส่ฝ่ายตรงข้ามให้มีอันเป็นไปได้เคย มืคนมาขอซื้อเงินปากผีกับแกและยังเสนอให้ราคาดีด้วย แกไม่นึกว่าพวก เขาจะเอาเงินปากผีไปทำของไสยดำ สระน้ำเด็กขนาดใหญ่ จึงขายเงินปากผีที่เก็บเอาไว้หลาย เหรียญ แต่ละเหรียญถูกไฟไหม้จนดำปีคนซื้อเอาหมดแกมารู้ภายหลังว่า คนที่มาซื้อเอาไปขายต่อให้หมอคุณไสย เพื่อเอา สระน้ำไวนิลราคา  ไปทำไสยดำ แต่ไม,รู้ว่าเป็นไสยดำประเภทใด ถึงแกจะพอมืความรู้ทาง ไสยศาสตร์อยู่บ้างแต่อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้ง และเคยเห็นคนตายด้วยไสยดำมา สวดพระอภิธรรมศพที่วัดหลายคืน เมื่อเผาศพจนมอดไหม้แล้วตอนเช้าตรู่

สระน้ำเด็ก

การดูแลเด็กว่ายน้ำในขณะทำการฝึกฝน ตอนที่2

คนตายอาจจะมาตามทวง และการฝังศพคนตายโหงจะต้องปกปิดเป็น ความลับ มิให้คนอื่นรู้ เพราะเกรงว่าอาจจะมีคนไม่หวังดีที่เป็นคนเล่นของ แอบมาขุดเอาศพคนตายโหงมาทำคุณไสยดำ การที่จะได้อะไรก็ตามของ สระน้ำเด็กราคา  คนตายโหงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องลงทุนลงแรงพอสมควร ของทุกอย่างของ คนตายโหงมีพิษสงร้ายกาจมาก เมื่อนำมาปลุกเสกทำเป็นไสยดำหมอผีหมอไสยเวทสมัยก่อนนิยมเอาหัวกะโหลกผีตายโหงมาตั้งทุชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องพิธีกรรม และยังเอาดวงวิญญาณผีตายโหงมาใช้งานด้วย แต่ต้อง เป็นผู้แก่กล้าเรืองอาคมเท่านั้นจึงจะทำได้ โดยปกติแล้วดวงวิญญาณผี ตายโหงจะไม่ยอมใครง่ายๆ และมีฤทธิ้เดชมาก อีกทั้งมีแรงอาฆาตผูก พยาบาทตามรังควานไม,สิ้นสุด จนกว่าจะชนะการที่จะได้กระดูกผีตายโหงมาจะต้องลงทุนไปขุดหลุมฝังศพ และ เอากระดูกส่วนสำคัญๆ มา แต่การที่จะได้กระดูกของผีตายโหงมา ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ไปเปิดโลงศพคนตายแล้วหยิบเอากระดูกได้เลย จะต้องไปสถานที่ฝังศพ ในปาช้าตอนกลางคืนที่ดึกสงัด  ห่วงยางเป่าลมนำเข้า (ห้ามไปทำพิธีเอากระดูกคนตายโหงตอน กลางวัน) ทั้งยังต้องไม่ให้ชาวบ้านเห็นเป็นอันขาด และจะต้องทำพิธีกรรม ทางไสยศาสตร์ตามขั้น แล้วจึงขุดดินที่ฝังกลบโลงศพคนตาย แล้วเปิดฝา โลงศพออก ก่อนจะเอาอะไรของคนตายจะต้องบอกกล่าวขอขมาโทษอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกระดูก เล็บมือเล็บเท้าหรืออื่นๆ เป็นต้นกระดูกทุกล่วนของผีตายโหงมีแรงอาถรรพณ์หมดทุกชิ้น แล้วแต่จะ เลือกเอาล่วนไหนเท่านั้น เมื่อได้แล้วให้ปิดฝาโลงและกลบดินไว้เหมือนเดิม จำหน่ายสระน้ำเป่าลม  เป็นเสร็จพิธีกรรม จากนั้นเอากระดูกไปปลุกเสกอาคมให้มีพลังความขลัง และความเฮี้ยนกับแรงอาถรรพณ์มากขึ้น โดยจะไม่เอากระดูกผีตายโหงมา ฟ้นไสยดำอกปรรเภทที่ตโดนเข้าไปแล้วหากถอนหรือแก้โม่ท้น มสิทtตาย โดยปกติแล้วกรรคูกผตายโหงแม้จะม้พิษสง เมํ่อคนคนนั้น เก็่บไว้ก้บท้วหรือเก็่บไว้ทํ่บ้าน จรมอาถรรพณเกิดขนให้เห็่นและจักม่ท้น 111นไปสารพด แต่ไม่ถี้งก้บเสิยชวิต ดังนั้นจรไม่มใครพกติคท้วหรือเก็่บ ไว้ทบ้าน เพรารม้น111นของแรง มอาเพศอาถรรพณ์

สระน้ำเด็ก

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตและผสมวัสดุพีวีซีที่มีความเหนียวและคงทน

ไปยังวัดพุทไธสวรรย์ให้พระครูขุนผู้เป็นอาจารย์ท่าพิธี “รดนํ้ามนต์” และ นำดาบคู่มือที่ตีเสร็จแล้วไปทำการ “ประจุด้ามดาบ” อีกทั้งรับ “เครื่องราง ของขลัง” ดังปรากฏอยู่ในตอนหนึ่งว่าจึงในลักครู่นั้น ขณะเมื่อเจ้าเสมาหมอบกายก็ได้ยินท่านพระครู เริ่มอ่านโองการชุมนุมเทวดา สวดชัยมงคลคาถานำพระภิกษุอื่นแล้วสวด พร้อมกัน เสืยงพระครูนั้นก้องหัวใจเยือกเย็นจนสำราญ รู้สีกผยองแก่ตัว แล้วผู้เป็นอาจารย์จึงวักนํ้ามนต์ด้วยมือท่านพรมตัรษะ และตบรดกล่าว อำนวยพร ณ ท่ามกลางเสียงภิกษุยังสวดอยู่ตลอดไป...จนสินพิธีแล้วพระครูท่านจึงยื่นดาบแก่เจ้าตัษย์ทั้งประเจียดของ ขลังให้แจกจ่ายไปทั่วตัวคน เมื่อจะกล่าวอำลาท่านนี่แน่ะเจ้าเสมา ของลูกประคำสิงนี้เคยฝ่าตักสงครามมามากนัก แต่ครั้งข้าเป็นนายทหารอาทมาต เจ้าจงรำลึกแต่กาลนั้นให้จงมั่นก็ ประเสริฐนัก ดาบนี่ประจุเสร็จแล้วเป็นดาบชนะแน่ อันของดีและคนดี ประสมกัน เหมาะแก่ศาสตราวุอที่จำเริญด้วยเหตุสามประการนั้น ชัยชนะ มิไปไหนเสีย...
“ตัษย์ผู้ประณมมือพิงจึงกราบลง รับสองดาบมาบรรจบทูนหัวเนื้อ เต้นระริก และก้มหัวให้ท่านสวมประคำอันประเสริฐที่สู่สงคราม พาท่าน รอดมาแล้วเป็นที่เลื่องลือ หากท่านคิดแก่ลันโดษทางพระ จึงอุปสมบทเสีย แต่เพลานั้น หาไม่พระครูผู้นี้ก็จะเป็นนายทัพทหารใหญ่ มืยศตักดิ้สูง ยิ่งคิดก็เสมือนจะเป็นกุศลตัวว่า พระครูนี้ท่านอุปสมบทคอยจะถ่ายจากข้อมูลดังกล่าวนี้ก็เชื่อ'ได้แน่'ว่า แต่เดิมนั้นข้าราชการในกอง อาทมาฏต้องเป็นขาวมอญอย่างแน่นอน ซึ่งแม้ว่าในเวลาต่อมาจะคนไทย หรือชนชาติอื่นในสยามมาเป็นอาทมาฏก็ยังคงต้องใช้บรรดาดักดิ้ของ ขุนนางมอญเหล่านั้นอยู่ตามเดิมถึงแม้ว่ายังไม่สามารถตอบได้แน่ซัดลงไปได้ว่า คำ “อาทมาฏ” หมายถึงอะไรแน่แต่ก็สามารถสรุปไต้ว่า กองอาทมาฏ หรือ กรมอาทมาฏ (ตาม ภาษาบาลีและลันตกฤษ) ก็คือ “กองสิบข่าว” ที่แต่เติมนั้นน่าจะขึ้นลังกัดใน กรมมอญ เรียกเป็นภาษามอญว่า “กนปะนานทองปะเริง” แปลไทยได้ ว่า “ทหารหาข่าว”และวิชาดาบของทหารอาทมาฏก็น่าจะเป็น “วิชามอญ” ซึ่งใน ปัจจุบันก็ได้มีผู้สืบทอดวิชานี้สืบต่อมาในนามของ “สำนักดาบอาทมาฏ นเรศวร” สระน้ำสำเร็จรูป  (ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร)นอกจากนี้ยังเคยรับทราบข้อมูลมาจาก ผศ.พลับพลึง คงชนะ ว่า นอกจาก “ ห่วงยางคอเด็ก อาทมาฏมอญ” แล้ว ยังมี “อาทมาฏเขมร” ที่มี'หน้าที่สืบข่าว ทางขายแดนด้านเขมรอีกด้วยซึ่งนอกจากสรรพวิชาที่เกี่ยวกับการสงครามดังที่กล่าวมาแล้วนี้ใน ขุนสืกยังไต้มีการกล่าวถึงวิชาอื่นๆ อาทิ “คชบาล” (การแกช้าง-บังคับช้าง) และ “วิชาเพลงทวน” เอาไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

สระน้ำเด็ก