วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การพายเรือคือกิจกรรมกล้างแจ้งที่น่าค้นหา และสนุกตื่นเต้น เร้าใจ ตอนที่ 2

คุณชอบห่อขอปีสวย ๆ ไหม ข้าพเจ้าฟ้อว่าIราหุกคนชอบห่อขอป็สวย ๆ เรือยางสูบลม  ด้วยกันทั้งนั้น ข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่อป๋ห่อขอปี ขณะที่เข้าไปในห้างสรรพ สินค้าที่หรูหราแห่งหนึ่งขณะเดินทาง สุภาพสตรีคนหนึ่งกำลังหาสบู่แฟนอี ชนิดหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้าเองมองดูสินค้าบางอย่าปีที่เคาน์เตอร์ข้าปืหน้าเธอ สุภาพสตรีท่านนี้ไม่ต้องการสบู่ธรรมดาที่เราใช้กันในบ้าน สบู่ธรรมดา ที่ว่านี้จะอยู่ในกล่องเดียวกันสามก้อน ส่วนสบู่แฟนอีนั้นคีอสบู่ที่ห่อด้วย กระดาษแก้วแล้วใส่ในกล่องกระดาษแข็งเล็ก ๆ กล่องละก้อน กล่องนี้ห่อด้วย กระดาษแก้วอีกครั้งหนึ่ง การห่อไม่เพียงแต่ทำให้กล่องนั้นแน่นหนายังท่าให้ เรือยางราคา สวยงามวาววับด้วย ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่ากล่องเล็ก ๆ ที่บรรจุสบู่กล่อง ละก้อนทั้งสามกล่องไปใส่ในกล่องกระดาษใบใหญ่ แน่นอนกล่องใบนี้ก็ห่อ ด้วยกระดาษแก้วสิ ผูกริบบิ้น ด้านบนของกล่องติดด้วยดอกไม้ปลอมท่าเป็น เรือยางเด็ก  ดอกไวโอเลตช่อเล็ก ๆ น่ารัก ของที่อยู่ข้างในกล่องแสนสวยที่ผ่านกระบวน การมากมายนี้คิออะไร ก็แค่สบู่ธรรมดา ๆ ที่ใช้ท่าความสะอาดร่างกายเพียง สามก้อนเท่านั้นเอง ข้าพเจ้าตกใจแทบซ็อค เมื่อพนักงานหญิงที่เคาน์เตอร์ยิ้ม อย่างอ่อนหวานกับลูกค้าพร้อมทั้งถามว่า “ต้องการห่อเปีนของขวัญด้วยพลาสติกที่ในมคะ ข้าพเจ้าแทบจะไม่ฟ้อหูตัวเองเมื่อได้ยินคำถามนี้ เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขี้นบ่อย ๆ ในชีวิตของเราหรีอ สบู่ที่แสนจะธรรมดาแม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มีความพิเศษใด ๆ เลย ได้รับการห่อแล้วห่ออีกจนแทบจะมองไม่เห็นจุดประสงค์เดิม จุดประสงค์เดิม ของสิงของในกล่องสวยนี้คิอสิงที่ใช้เฟ้อทำความสะอาดร่างกาย แต่หลังการ ห่อเป็นกล่องเล็ก ๆ แล้วน่าไปห่อรวมในกล่องใหญ่อย่างสวยงาม ความสำคัญ ยองสบู่หมดไปสิน นั่นแสดงว่าคนเราสนใจการบรรจุหีบห่อมากกว่าที่จะนึก ลิงประโยชน์ที่แฑ้จริงของสบู่ในช้วิตของเรากิเช่นกัน  เรือยางกลางแจ้ง เรามักจะสนใจการห่อยองขวัญที่ห่อแล้วห่อ อีกด้วยกระดาษที่สวยงามเป็นประกาย จนเราไม่สามารถมองเห็นสิงสำคัญ ฟ้นฐานยองช้วิตหริอการมีช้วิตอยู่เช่นเดียวกับการที่เราให้ความสนใจงานบ้าน ครอบครัวและการเงินมากจนเกินไป จนเรามองไม่เห็นการมีรวิตอยู่หรือการ ดำเนินรวิตยองเราเอง ในรวิตของคุณ คุณนั่นแหละเป็นผู้แสดงให้ผู้อีนเห็น ว่ารวิตของคุณเป็นอย่างไร คุณแสดงการมีรวิตอยู่ของชีวิตของคุณเอง คงได้ แพยางเป่าลม ยินคนพูดบ่อย ๆ ว่าคุณเป็นผู้แสดงพลังยองสติบ้ญญาเรงสร้างสรรค์ จงอย่า ให้ชีวิตยองคุณถูกห่อแล้วห่ออีกจนมองไม่เห็นแนวความคิดที่สำคัญ ๆ หากคุณ ตระหนักได้ว่าคุณมีพลังทางสติบ้ญญาเรงสร้างสรรค์คุณจะเริ่มดำเนินชีวิต ของคุณอย่างที่คุณตั้งใจเอาไวั แล้วชีวิตของคุณจะสดใสกว่าที่คุณเฝัาฝันเอา ไว้อย่างแน่นอน

                                      
เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น