วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

การเล่นอุปกรณ์ห่วงยางที่ถูกต้อง ตอนที่1

เพราะไม่ใช่กลัวผี แต่กลัวท่านมากกว่าจึงได้แต่เลียบๆ เคียงๆ ถามผู้อื่นแทน แต่บ้านหลังนี้ก็ยังมีกิตติศัพท์ เรื่องผีดุมาโดยตลอดจวบจนป๋จจุบ้น...คนทั่วไปก็ยังพาภันเชิอว่า บ้านพิษณุโลกผีดุ ดังนั้นจึงไม่เข้าใจว่า  เรือยางสองที่นั่ง เป็นเพราะเหตุใดที่ท่านนายกฯ คนต่อๆ มาไม่มี ใครไปค้างที่บ้านพิษณุโลก ทั่ง ๆ ที่ก็มีสิทธและรัฐบาลปรับปรุงขึ้นมา ก็เพื่อ'ให้เป็นบ้านประจำตำแหน่งนายกรุ้ฐมนตรีคนที่เคยเป็นนายกฯ ที่มีบ้านหลังใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิด ไม่ยอมเข้าไป อยู่ในบ้านพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านประจำตำแหน่งฯ ที่พอจะอนุโลมให้พักอยู่ บ้านของท่านเองได้ เช่น พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายบรรหารศิลปะ อาซา และพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทว่า...บ้านอดีตนายกชวน หลีกภัยซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยหมอเหล็ง ทั้งเล็กทั้งศับแคบ ทางเข้าออกก็ลำบาก แต่ท่านก็ ไม่ยอมไปใช้บ้านประจำตำแหน่ง ซึ่งก็ยังพักอยู่ที่บ้านเช่าเหมือนเดิม โชคดี ที่สมัยท่านยังไม่มีกลุ่มเสื้อแดง ไม่เช่นนั้นอาจถูกเผาและถูกปาอึไปแล้วก็ได้ มาถึงวันนี้บ้านของนายกฯ อภิสิทธิ้ ถึงแม้จะกว้างขวาง แต่ก็อยู่ติดกับถนน แคบๆ อย่างที่ว่าไปแล้วข้างต้นฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งนายกอึกไม่นานแต่ก็อยากให้ ท่านย้ายเข้าไปอยู่ ที่บ้านพิษณุโลกเป็นดีที่สุดoil แต่พอมีปัญหากลับต้องหนี เข้าไป อยู่ที่กรมทหารราบที่ 11 ให้เสียความรู้สึก อึกทั้งจะได้เป็นแบบอย่าง และแนวทางปฏิบัติว่า ถ้านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม1ยอมเข้าไปอยู่ที่ “บ้าน พิษณุโลก” ต่อไป...ถ้าต้องมีการประกาศให้โลกรู้กันว่า เรือยางมือสอง นายกรัฐมนตรีของ ไทยกลัว”ผี” อาถรรพ์ บ้านพิษณุโลกเจ้าพิธีของฝายเสื้อแดงใช้เท้าที่ชุ่มไปด้วยเลือดยกขึ้นมายันเสาประตู ทางเข้า ซึ่งการที่ “เล่นของ’, รู้กันปากต่อปากว่า อาจจะเป็นการ “ยัน” ไม่ให้ฝาย “ นายกๆ อภิสิทธิ” กลับเข้ามาได้อาถรรพ์บานนรสิงห์เสื้อแดง-ท้กษิณเล่นของเมื่อการเมืองร้อนระอุทะลุองศาเดือด ระหว่าง รฐบาลอภิสิทธ และทักษิณ โดยมืความเซึ่อกันว่า หากจะให้ทักษิณชนะและกลับ ประเทศไทยได้จะต้องลัางอาถรรพ์ตึกไทยคู่ฟ้า หรือบ้านนรสิงห์ โดย กลุ่มเสี้อแดง ได้นำทายาทพราหมณ์ จากลังหกัดนครศรีธรรมราช บุก เข้าทำพิธีราดเลือด บริเวณทางเข้าออกที่เป็นทางเสด็จ ซึ่งพราหมณ์ ผู้นั้นอ้างว่า เสมือนเป็นมนต์ดำที่สามารถทำให้แกนนำประชาธีบ้ตย์ ออกจากทำเนียบในฉับพลันโดยพิธีกรรมนั้นมีรายละเอียด มีการราดเลือดเป็นรูปกากบาท บริเวณ หน้าประประตูเข้าออก หมายเลข 1 และทางเข้าออกของคณะรัฐมนตรีและ นายกรัฐมนตรีผู้ครอบครองตึกไทยคู่ฟ้า ข้าราชการเก่าแก่ประจำทำเนียบ รัฐบาล เล่าโจษลันกันว่า แพยางสูบลมราคา  การทำพิธีครั้งนี้ มีความหมายลึกซึ้ง กว้างขวาง เพราะ “บ้านนรสิงห์” นั้น ถูกปลูกสร้างมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 6อาถรรพ์ บ้านพิษณุโลกนับว่ามีของสถิตย์อยู่ทั่วทุกตึก สิ่งสำคัญประจำบ้านไม่เคยถูกโยกย้าย ออกจากตึกไทยคู่ฟ้า แต่สมัยที่พ.ต.ท. ทักษิณ ชิรนว้ตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทั่งย้ายศาลพระภูมิ จากบริเวณหน้าตึกไปยังด้านซ้ายของตึก และ หลังจากย้ายศาลแล้ว ทักษิณก็มีอันตกตาและมีเรื่องราวต้องร่วงหล่นจาก อำนาจ ออกจากตึกไทยคู่ฟ้า อย่างเหนือความคาดหมาย

เรือยาง

1 ความคิดเห็น: