วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องออกกำลังกายชนืดใหม่ที่เพิ่มกล้ามเนื้อทุกส่วน

สิ่งที่จะรักษาไว้ในใจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การสร้างผูก ประสานที่สนุก หรือแปลกประหลาดของคุณนั่นเอง หลายๆ ระบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดในวันนี้และในอดีต ไม่'ใช่เป็นสิงที่เหนื่อยยาก ความจริงที่สำคัญก็คือ สิงต่างๆ เหล่าใ!นจะสอนให้คุณสร้าง ความผูกประสานทีเหมาะสม มีตำหนิเพียงอย่างเดียวกับ ระบบที่ยังเป็นห่วงว่ามันจะ เชือกกระโดดลดหน้าท้อง ไม่ได้ผล เป็นเรื่องยากที่ว่าคุณสามารถ จำการผูกประสานที่เหมาะสมได้ดีเสมอไป หรือจำมันได้อย่างง่ายๆ เหมือนกับเรื่องสนุกระบบเก่าบางระบบที่ถูกสังลอนให้กับนักเรียนให้นำสองสิ่ง มาสื่อสำคับกันเมื่อเขาต้องการจำสิ่งหนึ่งในการผูกเชื่อมกับอีก สิ่งหนึ่ง การสื่อลำดับนั้นหมายถึงให้เชื่อมลองสิ่งโดยความหมาย ของคำอื่นที่ออกเสียงคล้ายกัน มีความหมายเหมือนกัน ตรงกันข้าม กันอย่างสิ้นเซิง หรือทำให้นึกถึงอีกสิ่งในทางใดทางหนึ่งจอมพลจอร์จ มาร์แชล ได้รับการยอมรับจากประซาชน มากพอลมควร เพราะบางสิ่งที่เขาทำเมื่ออยู่ในการแถลงการณ์ของ เขา เขาอนุญาตกแกรไฟต์ผสให้บรรดานักข่าวสอดแทรกและถามคำถามใดกับ เขาก็ได้ไม่ว่าเวลาใดในระหว่างการพูดของเขา ผู้สื่อข่าวก็ทำเข่นนั้น ถามคำถามในเรื่องที่จอมพลลามารถโต้ตอบได้ในเวลาครู่เดียว จอมพลมาร์แชลจะฟังคำถาม แต่จะไม่ตอบมันทันที เขาจะไม่หยด ความคิดของเขา แด่จะดำเนินต่อไปด้วยคำพูดของเขา หลังจาก ทีเขาพูดจบเขาจะมองไปยังผู้ที่ถามเขา และตอบคำถามนั้น แล้วก็ มองไปยังเจ้าของคำถามอีกคนหนึ่ง และตอบคำถามของคนผู้นั้น จอมพลมาร์แชลทำเช่นนี้จนครบทุกคำถาม ทำให้เป็นที่อัศจรรย์ แก่นักข่าว แต่มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายด้วยการใช้ความ ช่วยเหลือของระบบความจำ คุณสามารถพัฒนาความจำของคุณได้มากกว่าที่ คุณหวังไว้อย่างแน่นอน ถ้าคุณนั้นจะเรียนรุ้และใช้ระบบที่ได้ ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ทางธุรกิจ จำหน่ายเชือกกระโดดนำเข้า เมื่อคนผู้นี้มีการประชุม เขาจะตื่นนอนเวลา 4 หรือ 5 นาทักา ในตอนเช้า เพื่อศึกษาบันทึกนั้น เพราะเขารู้สึกว่าเป็น สิ่งสำคัฌที่จะรุ้ทุกๆ อย่างเกี่ยวกับข้อมลนั้นๆ เขาจำตัวเลข ข้อมูล ทุกอย่าง เพราะเขาลามารถควบคุมคนในห้องนั้นด้วยความจำ รู้ข้อมูลนั้นทั้งหมดและสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาทันทีทันใด หมายความว่า ถ้าคุณรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดมากกว่าคนอื่น ๆ นั่นแหละ คืออำนาจ คือการควบคุมคุณลามารถควบคุมทุกคนในห้องประชุมได้ ความจำคือ พลังอำนาจอย่างสมบูรณ์ ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกอย่างไร ต่อการจดบันทึกในที่ประชุม หลายคนมีความรู้สึกที่แตกต่าง กันออกไป นั้นคือผมอยากจะให้พวกเขามองผมและประสานสายตา ผม อยากให้คนจำสิ่งที่ผมพูด เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องถือสมุดโน้ต ปกเหลืองติดตัวไปทุกแห่งหน” หลังจากคุณอ่านหนังสือเล่มนีจบ หวังว่าคุณผู้อ่าน ทุกท่านจะสามารถจำในสิ่งที่คุณอ่านได้ และนั่นก็เป็นเพราะ  เชือกกระโดดนักมวย คุณต้องการจดจำ ดังที่ไต้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถจำสิ่ง ต่างๆ ที่คุณปรารถนา ระบบการจำเหล่านี้เพียงสร้างมันให้ง่ายขึ้น สำหรับคุณ บางคนอาจจะไม่เป็นเซ่นนั้น แต่ก็ยังเห็นด้วยกับมัน คุณอาจรู้สึกว่า มันเป็นการง่ายกว่ามากที่จะจดหมายเลขโทรดัพท์ แทนที่จะใช้การผูกประสานเหมือนกับที่ได้อธิบายไปแล้ว มันก็ใช่ ต้องยอมรับว่ามันอาจเร็ว และง่ายกว่าในครั้งแรก แต่มันจะไม่ช่วย อะไรต่อความจำของคุณเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อมีหนังสืออ้างอิงนับล้านเพื่อใช้โน ยามที่คุณต้องการข้อมฺลข่าวสารที่ถุกต้อง เหตุใดจึงต้องลำบาก ไปจำมันด้วยเล่า และแน่นอนนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็ย่อมมีเลขานุการ ไว้เพื่อจำมัน

เชือกกระโดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น