วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ช่องทางการค้าแบบออนไลน์ทำให้มีการกระจายสินค้าได้มาก

หลังจากนั้น...เพื่อให้สมเกียรติ และทรงคุณค่า ต่อมาบ้านหลังนี้จึง ถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญ ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ทั้งไทยและจาก ต่างประเทศ คนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ นักธุรกิจ   ตลอดจนแกนนำรัฐบาลผู้นำประเทศต่างๆ  แพยางหงส์ลอยน้ำ ของรัฐบาล มาทุกยุคทุกสมัยจาก ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยทำเลที่สะดวก และตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถานที' สำคัญๆ ของหน่วยงานราชการตลอดจน ทำเนียบรัฐบาลและ อาคารรัฐสภา ในปัจจุบันช่วงนั้น นายซวน หลีกภ'ย เป็นนายกร้ฐมนตรี ต่อจากพลเอก เปรม ช่วงแรกๆ เขาได้พักอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆ ซอยหมอเหล็ง ที่ง เป็นบ้านเช่าในกรุงเทพที่เช่ามานานไม่ตากว่า 20ปี ท่านเคยยีนยันว่า จะไม่ไปพักอยู่ที่บ้านพิษณุโลกซื่งเป็นบ้านพักนายกรฐมนตรี แม้ว่า เดินทางสะดวก'ใกล้ยับทำเนียบรุ้ฐบาลมากกว่า โดยช่วงแรกๆ อ้างว่า บ้านหลังใหญ่เกินไปสุโขทัย ขณะที่บุคลิกส่วนตัวของ ท่านกลับมีความเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบสมถะไม่จำเป็นต้องใช้บ้านหลังใหญ่โต โอ่โถง ให้สมกับคุณลมบ้ตินายกรัฐมนตรี ที่สำคัญนายชวนมองว่าแม้จะเป็น ถึงระคับผู้นำประเทศ ก็สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าบ้านจะหลังเล็ก หรีอ ใหญ่ เพียงแต่ตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจเดินหน้าบริหาร บ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีกินดี สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ คนเป็นนายกรัฐมนตรีใจซื่อมือสะอาดอย่างเขาตังนั้นท่านจึงเลือกที่จะเช่าอยู่บ้านหลังเล็กๆ ที่ซอยหมอเหล็ง แต่ท่าน ก็ได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนว่า ลึกๆ แล้วการที่ไม,อยู่บ้านพิษณุโลก ต่อไปนั้น เป็นเพราะกิตติศัพท์การราลือ1ว่าบ้าน'หลังนั้นมีตำนานผีดุ อย่างไร ก็ดี นายชวนก็ใช่ว่าจะไม่ใช้บ้านพิษณุ ห่วงยางเล่นน้ำหงส์ขาว โลกเสียเลยแม้จะไม่อยู่อาศัย แต่ เขาก็มองเห็นความสำคัญของบ้านหลังนี้ สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศ ชาติได้ และยังมีความเห็นร่วมกันภายในรัฐบาลนายชวนว่า ควรนำบ้าน พิษณุโลก เป็นที่สำหรับไว้รับรองแขกบ้านแขกเมือง เพื่อเป็นหน้าตาของ ประเทศแทนที่สำคัญท่านยังได้สะท้อนให้เห็นว่า...บ้านหลังนี้มีประวิตที่ดีงาม และ ควรค่าแก่การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าชื่นชมโดยเฉพาะแขกจาก ต่างประเทศ เพื่อนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายที่ดีแล้วยังสามารถใช้ เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวย้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ และสามารถ ช่วยเผยแพร่ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและร่องรอยอารยธรรมในอดีต ด้านการออกแบบและก่อสร้าง ที่ผสม ผสานเอกลักษณ์แบบไทยและชาติตะวันตกอย่างอิตาลีที่มีลัมพันธภาพอันดี และเกิดขึ้นมาช้านานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเปิดให้เยาวชนรุ่นหลังๆ ได้ เข้าศึกษาศิลปะ และงานสถาปนิกออกแบบก่อสร้างต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในปัจจุบันได้ต่อมา ปี 2536 นายกฯ ชวนได้ลังให้ เจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุง ตกแต่งภายในบ้าน พิษณุโลกเสียใหม่  แพยางมือสอง โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ ลำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองเป็นที่ปรึกษา หารือกับองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับกิจการบ้าน เมืองต่างๆ พบปะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอด จนสื่อมวลซน รวมทั้งตั้งใจจะใช้เป็นที่พักผ่อน ในวันไหนที่เพลียจากการทำงานที่ทำเนียบ รัฐบาลมากๆ ก็คงขอพักผ่อนนอนหลับที่ห้อง สีชมพู สลับกับการไปนอนที่บ้านเช่าที่ซอยหมอเหล็ง

แพยางหงส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น