วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรียนรู้และพัฒนาการพายเรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรือยาง ตอนที่ 1

เมื่อลูกมีปัญหาหรือทำผิด แล้วมาขอความช่วยเหลือ จากพ่อแม่ ก็ควรรับฟังด้วยความใส่ใจและช่วยเพียงให้คำ แนะนำเท่านั้นยานพาหนะที่ไม่ต้องลงมือแกํไขให้ เพื่อเป็นการสอนลูกให้เป็น คนที่มีความรับผิดชอบ ไม่หนีปัญหา เขาจะไต้เป็นคนที่ยอมรับ ในผลของการกระทำ คราวหน้าหากจะทำอะไรเขาต้องคิดให้ดี เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลูกควรมีสิทธี๋'คิดและตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยอาจมีพ่อแม่คอยรับรู้ รับฟัง และให้คำแนะนำบ้างในบาง เรือยางไวนิลลอยน้ำ โอกาสอิสระเสรีที่ควรให้ลูกได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง ก็มีด้งต่อไปนี้ อิสระทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ ลูกทุกคนนั้นมีความสามารถ ความถนัด พรสวรรค์ที่ แตกต่างกัน ด้งนั้นจึงสมควรอย่างมากที่จะให้เด็กได้คิด ตัดสิน ใจเลือกเอาเอง ในวิชาที่เขาจะเข้าเรียน เขาจะได้กำหนด แนวทางในการเลือกงาน เลือกอาชีพด้วยตัวเองอีกด้วย พ่อแม่ บางคนอยากให้ลูกเป็นตำรวจ เป็นทหาร ก็บังคับให้ลูกเรียนใน โรงเรียนนายร้อย ให้เรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยไม่ได้ ถามความคิดเห็นของลูกเลย พยายามเคี่ยวเข็ญลูกจนได้เข้า เรียนสมใจปรารถนาของตน สุดท้ายก็เรียนไม่จบ เรียนไม่ไหว หรือแม้จะเรียนจบแต่ลูกก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขไปจนชั่วชีวิต ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเขาอย่างแน่นอน สุดท้ายก็ ต้องลาออกในภายหลังอยู่ดีลูกอาจจะอยากเป็นจิตรกร เป็นนักเขียน แต่ด้วยความ ห่วงใย กลัวว่าลูกจะไม่สามารถมีอาชีพที่เลี้ยงดูด้วเองได้อย่าง จริงๆ จังๆ จึงไม่ได้สนับสนุน ทั้งๆ ที่ลูกนั้นมีพรสวรรค์ ทำให้ ความสามารถของลูกถูกจำกัด จริงๆ แล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่ว โลกว่า เด็กควรได้รับโอกาสในการเลือกอาชีพ ได้เลือกวิถีชีวิต ของตน พ่อแม่เพียงคอยดูแล และให้กำลังใจอยู่ห่างๆ ไม่ควรไป ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของลูก ปล่อยให้ลูกได้ทำตามความฝันของ ตน ไม่ว่าจะเป็นงาน เป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม แล้วเขาจะพบกับ ความสำเร็จกับงานที่เขารักได้เองอิสระทางกายลูกอยากจะไปไหน อยากจะทำอะไรก็ต้องทำได้ ไม่ควร กักขังจำกัดบริเวณลูก แต่ก็ต้องมีข้อแม้กันบ้าง เช่น ต้องกลับไม่ ดึกจนเกินไปเพื่อความปลอดภัยหากลูกอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็ควรอนุญาต แต่ข้อสำคัญพ่อกับแม่ต้องรู้จักเพื่อนของลูกด้วย ดังนั้นจึงต้องอนุญาตให้ลูกพาเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้านไต้ เพื่อที่ พ่อแม่จะไต้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆของลูกแต่ต้องอยู่ในขอบเขต อยู่ในสายตาของพ่อแม่  เรือยางสูบลมราคา ป้องกันการทำเรื่องไม่ดีไม่งาม เรียกว่า มีอิสรภาพแต่ต้องอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่ฑุกชีใจหรือเดือดร้อนอิสระในทางความคิด อุปกรณ์พายเรือ การแต่งกาย การใช้ชีวิตพ่อแม่ควรสอนให้ลูกคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยมี พ่อแม่เป็นผู้คอยแนะนำบ้าง เพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร การ'ฝักให้ลูกรู้จักคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง จะ ช่วยให้ลูกเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำอะไรไต้เอง ไม่ ชอบให้ใครมาบงการ ไม่ทำตามคนอื่น จะไม่ถูก้หลอก ถูกลวง ถูกข้กจูงให้ทำเรื่องเสียหายไต้ง่ายๆเปิดโอกาสให้เด็กๆ ไต้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ แสดงออกไต้อย่างเต็มที่ และแม้ถึงคราวที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย ก็ควรมีเหตุผลรองรับทุกครั้งไปและสุดท้าย เรื่องรสนิยมในการแต่งกาย ลูกก็ควรมีสิทชี้ เลือก

เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น