วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การดูแลเด็กว่ายน้ำในขณะทำการฝึกฝน ตอนที่2

คนตายอาจจะมาตามทวง และการฝังศพคนตายโหงจะต้องปกปิดเป็น ความลับ มิให้คนอื่นรู้ เพราะเกรงว่าอาจจะมีคนไม่หวังดีที่เป็นคนเล่นของ แอบมาขุดเอาศพคนตายโหงมาทำคุณไสยดำ การที่จะได้อะไรก็ตามของ สระน้ำเด็กราคา  คนตายโหงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องลงทุนลงแรงพอสมควร ของทุกอย่างของ คนตายโหงมีพิษสงร้ายกาจมาก เมื่อนำมาปลุกเสกทำเป็นไสยดำหมอผีหมอไสยเวทสมัยก่อนนิยมเอาหัวกะโหลกผีตายโหงมาตั้งทุชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องพิธีกรรม และยังเอาดวงวิญญาณผีตายโหงมาใช้งานด้วย แต่ต้อง เป็นผู้แก่กล้าเรืองอาคมเท่านั้นจึงจะทำได้ โดยปกติแล้วดวงวิญญาณผี ตายโหงจะไม่ยอมใครง่ายๆ และมีฤทธิ้เดชมาก อีกทั้งมีแรงอาฆาตผูก พยาบาทตามรังควานไม,สิ้นสุด จนกว่าจะชนะการที่จะได้กระดูกผีตายโหงมาจะต้องลงทุนไปขุดหลุมฝังศพ และ เอากระดูกส่วนสำคัญๆ มา แต่การที่จะได้กระดูกของผีตายโหงมา ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ไปเปิดโลงศพคนตายแล้วหยิบเอากระดูกได้เลย จะต้องไปสถานที่ฝังศพ ในปาช้าตอนกลางคืนที่ดึกสงัด  ห่วงยางเป่าลมนำเข้า (ห้ามไปทำพิธีเอากระดูกคนตายโหงตอน กลางวัน) ทั้งยังต้องไม่ให้ชาวบ้านเห็นเป็นอันขาด และจะต้องทำพิธีกรรม ทางไสยศาสตร์ตามขั้น แล้วจึงขุดดินที่ฝังกลบโลงศพคนตาย แล้วเปิดฝา โลงศพออก ก่อนจะเอาอะไรของคนตายจะต้องบอกกล่าวขอขมาโทษอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกระดูก เล็บมือเล็บเท้าหรืออื่นๆ เป็นต้นกระดูกทุกล่วนของผีตายโหงมีแรงอาถรรพณ์หมดทุกชิ้น แล้วแต่จะ เลือกเอาล่วนไหนเท่านั้น เมื่อได้แล้วให้ปิดฝาโลงและกลบดินไว้เหมือนเดิม จำหน่ายสระน้ำเป่าลม  เป็นเสร็จพิธีกรรม จากนั้นเอากระดูกไปปลุกเสกอาคมให้มีพลังความขลัง และความเฮี้ยนกับแรงอาถรรพณ์มากขึ้น โดยจะไม่เอากระดูกผีตายโหงมา ฟ้นไสยดำอกปรรเภทที่ตโดนเข้าไปแล้วหากถอนหรือแก้โม่ท้น มสิทtตาย โดยปกติแล้วกรรคูกผตายโหงแม้จะม้พิษสง เมํ่อคนคนนั้น เก็่บไว้ก้บท้วหรือเก็่บไว้ทํ่บ้าน จรมอาถรรพณเกิดขนให้เห็่นและจักม่ท้น 111นไปสารพด แต่ไม่ถี้งก้บเสิยชวิต ดังนั้นจรไม่มใครพกติคท้วหรือเก็่บ ไว้ทบ้าน เพรารม้น111นของแรง มอาเพศอาถรรพณ์

สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น