วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตและผสมวัสดุพีวีซีที่มีความเหนียวและคงทน

ไปยังวัดพุทไธสวรรย์ให้พระครูขุนผู้เป็นอาจารย์ท่าพิธี “รดนํ้ามนต์” และ นำดาบคู่มือที่ตีเสร็จแล้วไปทำการ “ประจุด้ามดาบ” อีกทั้งรับ “เครื่องราง ของขลัง” ดังปรากฏอยู่ในตอนหนึ่งว่าจึงในลักครู่นั้น ขณะเมื่อเจ้าเสมาหมอบกายก็ได้ยินท่านพระครู เริ่มอ่านโองการชุมนุมเทวดา สวดชัยมงคลคาถานำพระภิกษุอื่นแล้วสวด พร้อมกัน เสืยงพระครูนั้นก้องหัวใจเยือกเย็นจนสำราญ รู้สีกผยองแก่ตัว แล้วผู้เป็นอาจารย์จึงวักนํ้ามนต์ด้วยมือท่านพรมตัรษะ และตบรดกล่าว อำนวยพร ณ ท่ามกลางเสียงภิกษุยังสวดอยู่ตลอดไป...จนสินพิธีแล้วพระครูท่านจึงยื่นดาบแก่เจ้าตัษย์ทั้งประเจียดของ ขลังให้แจกจ่ายไปทั่วตัวคน เมื่อจะกล่าวอำลาท่านนี่แน่ะเจ้าเสมา ของลูกประคำสิงนี้เคยฝ่าตักสงครามมามากนัก แต่ครั้งข้าเป็นนายทหารอาทมาต เจ้าจงรำลึกแต่กาลนั้นให้จงมั่นก็ ประเสริฐนัก ดาบนี่ประจุเสร็จแล้วเป็นดาบชนะแน่ อันของดีและคนดี ประสมกัน เหมาะแก่ศาสตราวุอที่จำเริญด้วยเหตุสามประการนั้น ชัยชนะ มิไปไหนเสีย...
“ตัษย์ผู้ประณมมือพิงจึงกราบลง รับสองดาบมาบรรจบทูนหัวเนื้อ เต้นระริก และก้มหัวให้ท่านสวมประคำอันประเสริฐที่สู่สงคราม พาท่าน รอดมาแล้วเป็นที่เลื่องลือ หากท่านคิดแก่ลันโดษทางพระ จึงอุปสมบทเสีย แต่เพลานั้น หาไม่พระครูผู้นี้ก็จะเป็นนายทัพทหารใหญ่ มืยศตักดิ้สูง ยิ่งคิดก็เสมือนจะเป็นกุศลตัวว่า พระครูนี้ท่านอุปสมบทคอยจะถ่ายจากข้อมูลดังกล่าวนี้ก็เชื่อ'ได้แน่'ว่า แต่เดิมนั้นข้าราชการในกอง อาทมาฏต้องเป็นขาวมอญอย่างแน่นอน ซึ่งแม้ว่าในเวลาต่อมาจะคนไทย หรือชนชาติอื่นในสยามมาเป็นอาทมาฏก็ยังคงต้องใช้บรรดาดักดิ้ของ ขุนนางมอญเหล่านั้นอยู่ตามเดิมถึงแม้ว่ายังไม่สามารถตอบได้แน่ซัดลงไปได้ว่า คำ “อาทมาฏ” หมายถึงอะไรแน่แต่ก็สามารถสรุปไต้ว่า กองอาทมาฏ หรือ กรมอาทมาฏ (ตาม ภาษาบาลีและลันตกฤษ) ก็คือ “กองสิบข่าว” ที่แต่เติมนั้นน่าจะขึ้นลังกัดใน กรมมอญ เรียกเป็นภาษามอญว่า “กนปะนานทองปะเริง” แปลไทยได้ ว่า “ทหารหาข่าว”และวิชาดาบของทหารอาทมาฏก็น่าจะเป็น “วิชามอญ” ซึ่งใน ปัจจุบันก็ได้มีผู้สืบทอดวิชานี้สืบต่อมาในนามของ “สำนักดาบอาทมาฏ นเรศวร” สระน้ำสำเร็จรูป  (ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร)นอกจากนี้ยังเคยรับทราบข้อมูลมาจาก ผศ.พลับพลึง คงชนะ ว่า นอกจาก “ ห่วงยางคอเด็ก อาทมาฏมอญ” แล้ว ยังมี “อาทมาฏเขมร” ที่มี'หน้าที่สืบข่าว ทางขายแดนด้านเขมรอีกด้วยซึ่งนอกจากสรรพวิชาที่เกี่ยวกับการสงครามดังที่กล่าวมาแล้วนี้ใน ขุนสืกยังไต้มีการกล่าวถึงวิชาอื่นๆ อาทิ “คชบาล” (การแกช้าง-บังคับช้าง) และ “วิชาเพลงทวน” เอาไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น