วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเผาผลาญไขมันด้วย การออกกำลังกายแบบอยู่บ้าน ตอนที่ 2

การใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นไม่ยากเลย สิ่งที่พ่อ แม่ควรเป็นต้นแบบให้กับลูกๆ เช่น ความกต้ญฌู พ่อแม่ต้อง แสดง'ให้ลูกเห็นถึงความกตัญฌูรู้'คุณ ซึ่งพ่อแม่ก็สามารถทำไต้ โดยการเอาใจใส่ป่ย่า ตายาย ของลูกๆ นั่นเอง แสดงความ เคารพด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่พูดจาส่อเสียด หรือนินทาบุพการีให้ลูกๆ เห็น หรือใช้คำพูดคำจาที่สุภาพอ่อน โยนกับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลาย ตลอดจนครูบาอาจารย์ก็ ควรให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมในสังคมนั้นก็มีความสำคัญ เมื่อมีโอกาสก็ ทำประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อสังคมส่วนรวมบ้าง เมื่อลูกเห็น ลูกก็จะสามารถพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างคล้อยตามคุณงาม ความดีที่พ่อและแม่ทำ ยิ่งสุรา ยาเสพติดต่างๆ คนเป็นพ่อแม่ ไม่ควรประพฤติปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นอันขาด สระน้ำเด็กเป่าลม  เพราะม้นอาจ เป็นการจุดประกายเล็กๆ ให้ลูกเกิดความสนใจ และมองว่าไม่ใช่ เรื่องผิดจนเลยเถิดกลายเป็นการทดลองทำตามไต้อย่างคาดไม่ถึง เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่อง เมื่อ ลูกสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรให้ถามพ่อแม่ได้ และพ่อแม่ก็ควร ใส่ใจรับฟังเหตุผลของลูกอย่างเข้าใจ การสอนให้ลูกคิดเป็น อย่างเช่น ลูกเกิดปัญหาอะไรให้ลูกลองคิดหาเหตุผล และแก้ไข ด้วยตัวเอง การที่จะปลูกฝันให้ลูกคิดเป็นกิไม่ยากเลย สอนให้ ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านนิทานสนุกๆ ให้ลูกฟัง ดูหนัง ดูสารคดี ที่มีประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีส่วนในการพัฒนาความคิด ให้กับลูกได้ทั้งสิ้นเมื่อคิดเป็นก็ต้องทำเป็นด้วย พ่อแม่ตัองสอนให้ลูกรู้จัก ทำอะไรๆ ได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ง่ายๆ เช่น การแต่ง ตัว การอาบนํ้าด้วยตัวเอง ขยับมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นการทำเพื่อ ส่วนรวม เช่น การล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน รดนํ้าต้นไม้ เป็นตัน EQ. เป็นสิ่งที่เสริมสร้างได้ ไม่ยากเย็นเลยจริงๆ พ่อแม่ คนไหนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ควรทำต่อไป แต่ถ้ายังก็เริ่ม เสียแต่เนิ่นๆ จะได้ช่วยพัฒนา EQ. ของลูกให้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมว่า EQ. เป็นสิ่งที่เรียนรู้'ฝักฝน และซึมซับได้จริง พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจ ปลูกฝัง EQ. ให้กับลูกๆ เพราะการมี IQ. สูงไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของลูกอีกต่อไป ต้องมี EQ. คือความฉลาด ทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย เขาจึงจะเจริญเติบโตเป็นผูใหญ่ที่ มีคุณภาพในสังคมต่อไปขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากในการที่จะปลูกฝังความเป็น นักคิดให้กับลูก พ่อแม่บางคนอาจทำใจลำบากสักหน่อย เพราะ คุ้นเคยกับระบบการปกครองแบบเก่า คือพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจ ความคิดของพ่อแม่เป็นใหญ่ อย่างนี้ท่าทางจะไม่ดีแน่ สระน้ำเด็กสำเร็จรูป  พ่อแม่ ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ลองเปิดใจให้กว้างกับลูกๆ ดู เปลี่ยน จากการออกคำสั่ง พราคำสอน มาเป็นการใช้วิธีให้ลูกได้แสดง ความคิดเห็น บางเรื่องที่พ่อแม่พูดออกไป เขาอาจจะไม่เห็นด้วย ก็ลองให้เขาแสดงออกทางความคิด ให้เขาได้อธิบายว่าทำไม สระน้ำเด็กราคา  เขาถึงไม่เห็นด้วย พูดคุยกับเขาด้วยความเป็นกลาง และมีเหตุผล หากลูกจะคิดผิดไปบ้าง พ่อแม่ก็ไม่ควรไปโกรธ แต่ควรจะคุยกัน ให้เข้าใจ แสดงเหตุผลจนเขายอมรับที่สำคัญไม่ต้องใช้อารมณ์สอนให้ลูกรู้จักคิดจากสิ่งรอบๆ ตัว การลูทีวีก็มีประโยชน์ แต่จะต้องเลือกช่วงเวลาและรายการที่เหมาะสม ช่วงที่ลูกเฝัา อยู่หน้าจอทีวี พ่อแม่ควรเป็นเพื่อนเขาดูทีวีไปพร้อมๆ กับเขา ถึงแม้ว่าทีวีในบ้านเราทุกวันนี้ หลายคนจะมองว่าเป็นยาพิษ สำหรับเด็กๆ แต่เราก็ไม่ควรไปปิดกั้น ปีดหูปิดตาเด็กๆ แต่ใน ขณะที่นั่งดูทีวีนั้น พ่อแม่ลองตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดและ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น

สระน้ำเด็ก

1 ความคิดเห็น: